• voorsenioren header

  • 'Bewust Bewegen is Noodzaak'

In de Zorg

Zelfredzaamheid

Voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg en thuiswonende kwetsbare ouderen is het van belang dat zij meer gaan bewegen. Mensen afhankelijk van (langdurende) zorg bewegen namelijk veel te weinig. Het schiet er vaak bij in om hen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Daardoor worden zij minder zelfredzaam en verzwakt hun lichamelijke en geestelijke conditie en worden zij sneller afhankelijk van intensieve hulp. Aandacht is nodig op alle beweegterreinen en door alle beroepsgroepen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat hier vanaf 2015 op toezien.

Wilt u weten wat Qidynamic voor u kan betekenen, neem dan contact op. 

 

AfdrukkenE-mail